http://ap1.persianfun.info/img/92/1/Troll-18/168503_586238401387893_255692986_n.jpg

+ نوشته شده توسط :) در شنبه بیست و هشتم اردیبهشت 1392 و ساعت 2:12 |


ادامه مطلب
+ نوشته شده توسط :) در شنبه بیست و هشتم اردیبهشت 1392 و ساعت 2:6 |

http://ap1.persianfun.info/img/92/1/faghat_dar_iran_10/vGIDL.jpg

+ نوشته شده توسط :) در شنبه بیست و هشتم اردیبهشت 1392 و ساعت 2:3 |

http://ap1.persianfun.info/img/92/1/faghat_dar_iran_10/HQyzB.jpg

+ نوشته شده توسط :) در شنبه بیست و هشتم اردیبهشت 1392 و ساعت 1:59 |

+ نوشته شده توسط :) در شنبه بیست و هشتم اردیبهشت 1392 و ساعت 1:44 |

http://ap2.persianfun.info/img/92/2/Troll-21/603644_597361266942273_671157820_n.jpg

+ نوشته شده توسط :) در شنبه بیست و هشتم اردیبهشت 1392 و ساعت 1:38 |

http://ap2.persianfun.info/img/92/2/Troll-21/44857_598151670196566_1225828550_n.jpg

+ نوشته شده توسط :) در شنبه بیست و هشتم اردیبهشت 1392 و ساعت 1:34 |
 
به تصویر زیر دقت کنید۱-  در صورتیکه حرکت نقطه متحرک را تعقیب کنید تنها یک رنگ را می بینید. (بنفش)

۲- حالا لحظاتی به علامت + که در وسط دایره قرار دارد خیره شوید. نقطه متحرک را پس از لحظاتی به رنگ سبز خواهید دید.

۳- حالا زمان بیشتری را بر روی علامت + تمرکز کنید پس از لحظاتی نقاط بنفش آهسته آهسته ناپدید خواهد شد…


 

+ نوشته شده توسط :) در شنبه بیست و هشتم اردیبهشت 1392 و ساعت 1:26 |

http://ap1.persianfun.info/img/92/1/Troll-20/733976_594499577228442_104012679_n.jpg

+ نوشته شده توسط :) در شنبه بیست و هشتم اردیبهشت 1392 و ساعت 1:20 |

http://ap1.persianfun.info/img/92/1/Troll-20/320008_538259522883982_233791241_n.jpg

+ نوشته شده توسط :) در شنبه بیست و هشتم اردیبهشت 1392 و ساعت 1:10 |

http://ap1.persianfun.info/img/92/1/Troll-20/221708_593760543969012_69481312_n.jpg

+ نوشته شده توسط :) در شنبه بیست و هشتم اردیبهشت 1392 و ساعت 1:9 |

http://ap1.persianfun.info/img/92/1/Troll-20/155601_594720907206309_2134238674_n.jpg

+ نوشته شده توسط :) در شنبه بیست و هشتم اردیبهشت 1392 و ساعت 1:7 |

+ نوشته شده توسط :) در دوشنبه ششم شهریور 1391 و ساعت 14:1 |

عکس

 


ادامه مطلب
+ نوشته شده توسط :) در پنجشنبه بیست و دوم تیر 1391 و ساعت 15:59 |

+ نوشته شده توسط :) در سه شنبه نهم خرداد 1391 و ساعت 10:59 |